Vi spesialiserer oss på transporttjenester mellom Polen og Norge, og opererer gjennom hele året.
Våre biler
Vi har
vogntog 13,6 m lange og 3 m høye, lastebiler med hengere . 2×7,7m lange og 3 m høye
Har også opne påbygg
Vi har også maskin hengere
Alle bilene våre er utstyrt med satelitt navigasjon, arbeidstelefon samt nødvendig utstyr ved billasting: en hjelm, sko, briller og en refleksvest.
Alle bilene er utstyrt med overvåking av flåten , slik at vi alltid vet hvor det er last som garanterer aktualitet og garantier på levering til rett tid.
Mellom høsten og våren har alle bilene våre vinterdekk med sandstrendere. Utover dette er enhver bil og tilhenger utstyrt med kjettinger som er krevet i Norge.
Våre bilførere
Våre førere er profesjonelle, har mangeårig erfaring innen godstransport på norske veier, og orienterer seg godt i tollprosedyrer. Deres oppgave er å sikre at lasten din blir fraktet til rett tid, rett plass og i uskadd stand.
Transport- og spedisjonstjenester vi tilbyr:
Individuelt beregnet pris inkluderer vei-, bru- og fergeavgifter o.l.
Transportprisen avhenger også av hvor ofte kunden bestiller godsfrakt, lastens type og vekt, osv.
Vi kan også hjelpe med tollprosedyrer vi samarbeider med spedisjonsbedrifter, både polske og norske
Er du interessert i å samarbeide med oss?
Vennligst oppgi dine bestemmelsessteder, type av last og hvor ofte lasten din skal fraktes: på grunn av disse opplysningene forbereder jeg et reelt og forpliktende tilbud.
Jeg står alltid til din disposisjon på oppgitt telefon  og e-post.
Vi snakker flytende norsk